Uutiset

Etusivu > Uutiset > Sisältö
Lämmönsiirtimen suorituskyky on kriittinen
May 26, 2017

Lämmönvaihdin on yksi alan tärkeimmistä ja laajalti käytetyistä prosessilaitteista, ja lämmönvaihdin tarvitsee lämpötilan säätelyä riippumatta tietystä teollisuudesta. Lämmönvaihtimia voidaan käyttää lämmitykseen tai jäähdytykseen, mutta teollisuudessa, erityisesti tehtaissa ja jalostamoissa, suurin osa niistä käytetään jäähdytykseen. Alla, pieni nauha jokainen tutkii tarkemmin, mitä he ovat, miksi he tarvitsevat, miten he työskentelevät ja miten heidät luokitellaan.

Mikä on teollisuuden lämmönvaihdin?

Kuten nimestäkin käy ilmi, teollisuuslämmönvaihtimia käytetään kuumentamaan lämpöä keskipitkästä tai toisesta väliaineesta. Lämmönsiirtimen pääasiallinen tarkoitus on lämmityselementit tai jäähdytyskomponentit. Teollisuudessa jäähdytys on yleisempi keino estää laitteiden tai haihtuvien aineiden ylikuumeneminen. Monilla erilaisilla lämmönvaihtetyypeillä on omat edut ja haitat, mutta ne on räätälöity sopivimmin erilaisiin tarkoituksiin ja toimialoihin.

01 Miksi tarvitset lämmönvaihdin?

Lämmönvaihtimilla on laaja valikoima teollisia sovelluksia, ja niitä käytetään komponentteina ilmastointi-, jäähdytys- tai lämmitysjärjestelmiin. Monet teolliset prosessit vaativat tietyn määrän lämpöä toimimaan, mutta yleensä on oltava hyvin varovainen estääkseen liiallisuuden. Tehtaalla lämmönvaihtimien on pidettävä koneita, kemikaaleja, vettä, kaasuja ja muita aineita turvallisessa käyttölämpötilassa. Lämmönvaihdinta voidaan käyttää myös höyryn tai kuuman pakokaasun keräämiseen ja siirtämiseen sivutuotteista prosessissa tai toiminnassa, jotta höyryä tai lämpöä voidaan käyttää paremmin muualla, parantaa tehokkuutta ja säästää tehdasrahastoja.

02 Kuinka lämmönvaihdin toimii?

Eri tyyppiset lämmönvaihtimet toimivat eri tavoin käyttämällä erilaisia ​​virtausjärjestelmiä, laitteita ja suunnittelutoimintoja. Kaikkien lämmönvaihtimien yhteinen piirre on se, että niitä käytetään suoraan tai epäsuorasti alttiiksi lämpimämpiin välineisiin jäähdytysvälineisiin lämmön vaihtamiseksi. Tämä saavutetaan tavallisesti käyttämällä tietyntyyppistä koteloa, lämmönvaihdinpuhaltimia, lauhduttimia, hihnoja, jäähdytysaineita, lisäputkia ja putkistoja sisältäviä putkia, sekä muita laitteita ja laitteita, jotka parantavat lämmitys- ja jäähdytystehoa tai parannusvirtausta.

Lämmönsiirtimien luokittelu

Yleensä luokitellaan jonkin seuraavista neljästä indikaattorista:

Lämmönvaihtoprosessin luonne

Nesteen fysikaalinen tila

Lämmönvaihtimen virtausmuoto

Lämmönsiirtimien rakenne ja rakenne

04 Lämmönvaihtoprosessin luonne

Ensimmäinen lämmönvaihtimen luokittelumenetelmä viittaa siihen, ovatko lämmönvaihtimien väliset aineet suorassa kosketuksessa toistensa kanssa vai onko ne erotettu fyysisillä esteillä (esim. Niiden seinillä).

Suorat kontaktilämmönvaihtimet - Suorat kontaktilämmönvaihtimet mahdollistavat kuumien ja kylmien nesteiden kosketuksen toisiinsa suoraan putkessa sen sijaan, että ne perustuisivat säteilylämpöön tai konvektioon. Suora kosketus on erittäin tehokas keino siirtää lämmitystä, koska se on suorassa kosketuksessa, mutta suoraa kosketusta varten sen on oltava turvallista tai jopa nesteytettävä kosketuksissa toistensa kanssa. Suora kosketuslämmönvaihdin voi olla hyvä valinta, jos kuuma ja kylmä neste on vain erilainen lämpötilan muutos samalle nestemäiselle aineelle tai jos nesteseos on haluttu tai riippumaton osa teollista prosessia.

Epäsuora kontaktilämmönvaihdin - Epäsuoran kontaktin lämmönvaihdin pitää lämmön ja kylmän nesteen fyysisesti erillään toisistaan. Epäsuorissa kosketuksessa olevat lämmönvaihtimet pitävät tyypillisesti kuumia ja kylmiä nesteitä eri putkiyksiköissä sen sijaan, että ne perustuisivat säteilyenergiaan ja konvektioon lämmön vaihtamiseksi, yleensä estääkseen yhden nesteen saastumisen toisella nesteellä.

05 nesteen fysikaalisesta tilasta

Lämmönvaihdin voidaan luokitella myös kuuman nesteen ja kylmäaineen fysikaalisen tilan perusteella. Esim:

Nestekaasu

Nestemäinen - kiinteä

Kaasu-kiinteä

Jos lämmönvaihdin on suorassa kosketuksessa, se voidaan myös jakaa "sekoittumattomaan nestemäiseen nesteeseen" viittaamaan nesteisiin, jotka eivät sekoita toisiinsa, kuten öljy ja vesi ovat sekoittumattomia.

06 lämmönvaihtimen virtausmuodossa

Kuumien ja kylmien nesteiden virtausmuoto lämmönvaihtimessa on toinen merkittävä tapa luokitella ne. Virtausjärjestelyihin perustuvat kolme pääluokkaa ovat rinnakkaisvirtaus, vastavirta ja ristivirta.

Rinnakkaisvirtaus - rinnakkaisessa virtauslämmönvaihdossa kuuma ja kylmä neste virtaa samasta päästä lämmönvaihtimeen ja virtaa rinnakkain.

Vastakytkentä - Vastakäytössä olevat lämmönvaihtimet kuuma- ja kylmäaineet tulevat lämmönvaihtimeen vastakkaiseen suuntaan ja toisiinsa nähden.

Ristivirtaus - Ristivirtalämmönvaihtimissa kuumien ja kylmien nesteiden sisään tulevat lämmönvaihtimet eri pisteisiin, ja kun ne virtaavat lämmönvaihtimen läpi, ne ylittävät toisiaan, yleensä suorassa kulmassa.

On tärkeää muistaa, että lämmönvaihtimen, huollon ja korjauksen huolto ja kunnossapito vaihtelevat riippuen kyseisen lämmönvaihtimen tyypistä ja sen rakenteesta ja rakenteesta ja että lämmönvaihtimen ylläpito on kriittinen optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Guangzhou Jiema lämmön vaihto Equipment Co, LtdPuhelin: +86-20-82249117